Zásady ochrany osobních údajů - JÍDLO NA KLIK

Zpět na seznam restaurací

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Vážený zákazníku,

těší nás, že se zajímáte o ochranu údajů. Chtěli bychom vám poskytnout dobře srozumitelný přehled našeho procesu ochrany údajů.

Naším cílem je poskytnout vám jako zákazníkovi úžasnou zkušenost, což mimo jiné znamená, že nám můžete vždy důvěřovat a že jsme vždy transparentní a jednáme s vámi čestně. Vaše důvěra v náš produkt je důvodem, proč vám můžeme úžasnou zkušenost jako zákazníkovi nabídnout. Chtěli bychom vám za tuto spolupráci poděkovat.

Můžete se na nás obracet s použitím následujících kontaktních údajů:

E-mailová adresa: info@jidlonaklik.cz

Když navštívíte naše webové stránky, zaregistrujete se nebo zadáváte objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jako správce údajů rozhodujeme o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a s použitím jakých prostředků. Přestože je poskytnutí všech následujících informací vyžadováno zákonem, poskytujeme je primárně proto, že jsme přesvědčeni, že v rámci partnerského vztahu by se vždy mělo jednat čestně a otevřeně.

Jako správce údajů neseme odpovědnost za to, že veškeré naše činnosti zpracování jsou v souladu s právními požadavky, a toto zpracování vašich osobních údajů můžete rovněž důvodně očekávat (odkaz na „oprávněné zájmy“).

S případnými otázkami o ochraně údajů v jidlonaklik.cz se můžete rovněž kdykoliv obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@jidlonaklik.cz.

Můžete se na nás i nadále obracet s případnými otázkami o ochraně údajů.

Soukromí je vaše právo a máte možnost volby

Jako zákazník máte možnost zvolit, jaké informace s námi chcete sdílet. Některé informace samozřejmě potřebujeme k plnění naší smlouvy. Nevyžaduje to však vždy všechny údaje, které nám můžete zpřístupnit.

Chcete-li omezit rozsah informací, které o sobě poskytujete, můžete přijmout následující opatření:

Cookies: Můžete si ve svém prohlížeči instalovat další doplňky, které blokují zbytečná cookies. Následně se vám nebude zobrazovat reklama podle vašich zájmů.

Reklama: Pokud od nás nechcete dostávat informační bulletin, můžete jeho odběr kdykoliv zrušit. V tomto případě vám nebudeme schopni zasílat žádné zajímavé nabídky

Žádné sdílení údajů: Pokud s námi nechcete sdílet vůbec žádné informace, je to škoda. V tomto případě vás nemůžeme přesvědčit, jak skvělé naše produkty jsou.

Můžete rovněž kdykoliv využít následujících práv:

Právo na přístup
Máte právo získat informace o tom, jaké údaje o vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete nás vždy požádat o jejich opravu.

Právo na omezení zpracování
Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budeme vaše údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát. Nicméně po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při jejich používání budeme vaše osobní údaje opět zpracovávat.

Právo na přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o vás uchováváme, a to ve strojově čitelném formátu. V této souvislosti vám údaje zpřístupníme ve formátu JSON.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů
Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich osobních údajů. To zahrnuje i námitku proti zpracování údajů, které zpracováváme bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Vztahuje se to například na přímý marketing. Můžete kdykoliv vznést námitku proti tomu, že dostáváte další informační bulletiny. Pokud nesouhlasíte s některým z našich účelů zpracování na základě našeho oprávněného zájmu nebo pokud proti němu chcete vznést námitku, můžete z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdykoliv vznést námitku proti zpracování. V takovém případě zašlete e-mail na adresu info@jidlonaklik.cz. Následně znovu přezkoumáme činnost zpracování, a buď zpracování vašich osobních údajů pro tento účel ukončíme, nebo vám vysvětlíme naše důvody, které si zaslouží ochranu, a proč budeme ve zpracování pokračovat.

Automatizované rozhodování
Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme v souvislosti s algoritmy, které mají zjednodušit naše procesy. Máte samozřejmě právo nebýt předmětem rozhodnutí vycházejících výhradně z automatizovaného zpracování. Pokud se domníváte, že jsme vám neoprávněně odmítli přístup, můžete se na nás vždy obrátit na adresu info@jidlonaklik.cz. Případ následně zvlášť posoudíme a rozhodneme zvlášť o každém případu.

Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že došlo z naší strany k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů nebo k porušení vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je v našem případě:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: posta@uoou.cz

Chcete-li svoje práva uplatnit, můžete se kdykoliv obrátit na adresu info@jidlonaklik.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jidlonaklik.cz nezpracovává žádné osobní údaje. Veškeré osobní údaje zpracovávají systémy třetích stran, se kterými je náš web propojený. Spolupracujeme se službamy GloriFood a Shipday. Veškeré zpracování údajů probíhá u třetích stran.

Právo na změnu

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit v souladu s právními předpisy. O případných významných změnách, jako jsou změny účelu nebo nové účely zpracování, vás budeme informovat.

Poslední aktualizace: 1.8.2020